Home

Fair Play Agder
Vi forebygger arbeidslivskriminalitet

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

7 days ago

Fair Play Agder var uten sammen med Regionalt verneombud for bygg en hel dag. Det ble gjort kontroll på 5 byggeplasser. Den første byggeplassen der ble arbeidet stanset umiddelbart pga. flere forhold, bla.
* Farlig arbeid i høyden
* Ikke tilfredsstillende stillas
* Mye asbest avfall som lå strødd på hele bygge plassen

På noen av de øvrige byggeplassene var det følgende forhold som ble påpekt – flere forhold på enkelte steder.
* Ikke tilfredsstillende stillas
* Manglende rekkverk inne i bygg
* Manglende lokaliteter for matpause og sanitær anlegg
* Usikrede bordsager

Kontrollen denne dagen viser at 90 % som ikke tilfredsstilte krav til HMS.

Ved kontroll en fra Arbeidstilsynet er bøtene høy for flere av disse forholdene.
... See MoreSee Less

Fair Play Agder var uten sammen med Regionalt verneombud for bygg en hel dag. Det ble gjort kontroll på 5 byggeplasser. Den første byggeplassen der ble arbeidet stanset umiddelbart pga. flere forhold, bla.
* Farlig arbeid i høyden
* Ikke tilfredsstillende stillas
* Mye asbest avfall som lå strødd på hele bygge plassen

På noen av de øvrige byggeplassene var det følgende forhold som ble påpekt – flere forhold på enkelte steder.
* Ikke tilfredsstillende      stillas
* Manglende rekkverk inne i bygg
* Manglende lokaliteter for matpause og sanitær anlegg
* Usikrede bordsager

Kontrollen denne dagen viser at 90 % som ikke tilfredsstilte krav til HMS.

Ved kontroll en fra Arbeidstilsynet er bøtene høy for flere av disse forholdene.

Comment on Facebook

Stå på!!!

Du gjør en viktig jobb! Lykke til!!

Alvorlig! Burde vært enda mer fokus på asbest rundt forbi! Viktig arbeid både dere og Vidar Larsen gjør👏

Godt det ryddes

2 weeks ago

Benytt godkjente elektrikere – støtt ikke farlig arbeidslivskriminalitet

I uke 44 avdekket to kontrollører fra Arbeidstilsynet og Politiet en byggeplass med alvorlige avvik innenfor El-sikkerheten. Kontrollen ble initiert da den felles patruljen fra A-krim senteret i Oslo passerte en byggeplass hvor stillaset fremsto som mangelfullt. Ved kontroll innvendig ble det avdekket at "byggestrømen" var gjenbruk av det originale gamle sikringsskapet med støpsler beregnet for fast installasjon liggende løst rundt omkring. Samtidig dekket regnvann gulvet og sprutet inn i deler av el-anlegget.

For å forebygge skade eller tap av liv ble alt arbeid øyeblikkelig stanset av politiet og arbeiderne på stedet bortvist frem til byggeplassen er utbedret / sikret av godkjent installatør.

El-tilsyn og lokal plan- og bygningsetat ble varslet om forholdet og har gitt tilbakemelding om at dette følges opp.

Politiet vil oppfordre personer som pusser opp eller rehabiliterer bolig til å benytte godkjente elektrikere i alle deler av byggeprosessen hvor dette er påkrevd.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Er det mulig 😢

Initiativtakere/sponsorer

Sponsorer